Contact

Bezoekadres:

Brinkgreverweg 130

7413 AG Deventer

T: 038-447 04 87
E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
24/7 op 06-107 42 212

Postadres:

Flessenbergerweg 40

8191 LK Wapenveld

 

Tweede Kamer debatteert over werkafspraken in de Jeugdwet

Per Saldo vindt dat gemeenten te weinig tijd hebben om goed zicht te krijgen op de doelgroep, zodat zij zich degelijk kunnen voorbereiden op de transitie in 2015. Gemeenten horen drie maanden van tevoren om welke jeugdigen het gaat.

De Tweede Kamer debatteert hierover op 3 april. Het is een uitgesteld debat tussen de staatssecretaris en de woordvoerders zorg van elke partij, dat oorspronkelijk stond gepland voor 18 maart. Nu de Jeugdwet door Tweede en Eerste Kamer is aangenomen, is de fase van verdere uitwerking aangebroken, de manier waarop de wet zal worden uitgevoerd. Per Saldo stelt kritische vragen over de korte overdrachtstijd en de wijze waarop met het pgb wordt omgegaan in de Jeugdwet.

Gemeenten weten te laat wie doelgroep is

Per Saldo heeft van de projectleider eenmalige gegevensoverdracht begrepen dat de gegevens van jeugdigen pas in het laatste kwartaal van 2014 worden overgedragen aan de gemeenten. Dit in tegenstelling tot de gegevens van volwassenen die al op 1 juli worden overgeheveld. Per Saldo vindt de overdracht van gegevens jeugdigen in het laatste kwartaal veel te laat. In de memorie van toelichting staat beschreven dat de gemeente al in een vroeg stadium beschikt over de gegevens van alle jeugdigen. 'De gemeente kan zich daardoor gedegen voorbereiden door tijdige inkoop van de juiste vormen van zorg en kan de jeugdigen en hun ouders, van wie de aanspraak ingevolge de oude wetgeving afloopt na inwerkingtreding van deze wet, actief benaderen met de vraag of voortzetting van de hulp gewenst of noodzakelijk is.'

Per Saldo is van mening dat gemeenten zich binnen drie maanden niet gedegen kunnen voorbereiden en zicht kunnen krijgen op de hulpvragen van budgethouders. Dit des te meer, omdat er in de overzichten van CBS/Statline geen inzicht wordt gegeven over gebruikers van een pgb. Per Saldo vraagt de Tweede Kamer daarom dringend om de datum van gegevensoverdracht jeugdigen gelijk te trekken met die van volwassenen.

Overgangsrecht

Per Saldo krijgt signalen dat het overgangsrecht van houders van een pgb anders zou zijn dan van andere zorgvragers met zorg in natura. De term persoonsgebonden budget komt namelijk niet in hoofdstuk 10 overgangsrecht van de Jeugdwet voor. Er staat niet dat cliënten recht hebben op voortzetting van het pgb, maar op voortzetting van de reeds ingezette zorg bij dezelfde zorgaanbieder, indien dit redelijkerwijs mogelijk is. Per Saldo hoort nu dat sommige gemeenten dit zo interpreteren, dat zij in principe het pgb zouden kunnen beëindigen. Per Saldo verzoekt de Tweede Kamerleden daarom dringend om de staatssecretaris hier een verhelderende toelichting op te vragen.

Kwaliteit

Per Saldo heeft er bij de behandeling van de Jeugdwet op aangedrongen, dat de toelichting op het artikel kwaliteit gelijkluidend moet zijn aan het artikel over kwaliteit ten aanzien van het pgb in het wetsvoorstel Wmo. Kern van dit artikel in de Wmo is, dat de budgethouder zelf verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de ingekochte zorg. Het college kan met deze bepaling vooraf toetsen of de kwaliteit bij de budgethouder voldoende is gegarandeerd, door van de aanvrager te vragen, bijvoorbeeld in een persoonlijk budgetplan, waar hij zijn ondersteuning zal inkopen, op welke manier deze ondersteuning bijdraagt aan zijn participatie en zelfredzaamheid en hoe de kwaliteit van de ondersteuning is gewaarborgd. De toelichtingen op het artikel kwaliteit zijn in beide wetten helaas niet gelijk getrokken. Dit maakt dat gemeenten nu aanvullende kwaliteitscriteria voor een pgb in de Jeugdwet kunnen stellen. Per Saldo vraagt de Tweede Kamerleden om dit punt met de staatssecretaris te bespreken en hem ervan te overtuigen dat kwaliteit niet altijd te vatten is in keurmerken en criteria, maar dat het bij inzet van het pgb gaat om bieden van maximale transparantie over de inzet van het pgb.

Voor het volledige artikel, klik hier.

 

Bron: Per Saldo

26 februari 2014

Ontslaggolf in de zorg funest voor economie

tantetruusDe ontslaggolf in gehandicapten-, jeugd- en ouderenzorg gaat in 2014 en 2015 dóór, en zal leiden tot een verlies van misschien wel 100.000 banen. De zorg was altijd een grote banenmotor in de Nederlandse economie, dat is nu afgelopen. Actualiteitenrubriek Nieuwsuur besteedde dinsdagavond 25 februari uitgebreid aandacht aan het onderwerp.

In een reportage over zorgorganisatie Triade, lieten begeleidster Monica, die per 1 september haar baan kwijt is, en cliënt Albert, die het vanaf die datum zonder begeleiding moet doen, hoe ernstig de gevolgen zijn. Zorgorganisaties heffen bij voorbaat banen op, omdat ze niet weten hoe ze er volgend jaar financieel voorstaan. Per 1 januari wordt de Wet maatschappelijke ondersteuning van kracht, als die tenminste wordt goedgekeurd door het parlement. Gemeentes moeten dan taken overnemen van zorgorganisaties, en krijgen daarvoor een kwart minder budget. Welke organisaties ze inhuren voor de taken is in veel gemeenten nog volstrekt onduidelijk.


Cliënten

In de reportage zegt begeleidster Monica: "Er zijn bijna geen vacatures om een nieuwe baan te vinden. Maar dat is niet mijn grootste zorg, die ligt bij mijn cliënten." Haar werkgever Triade (Flevoland) ontslaat 300 medewerkers, omdat onzeker is of volgend jaar de salarissen kunnen worden betaald. Of bijvoorbeeld lunchcafé Tante Truus (op de foto) kan voorbestaan als de gemeente de financiering van de begeleiding daar niet overneemt, is zeer de vraag.

Collectief ontslag

Uitkeringsinstantie Uwv meldt dat er in 2013 20.000 banen zijn verdwenen in de gehandicapten-, jeugd- en ouderenzorg, en verwacht in 2014 een minstens even groot verlies. Rob Witjes van het Uwv zegt in de uitzending dat er al 44 keer collectief ontslag is aangevraagd in deze zorgsectoren. In de uitzending wordt het jaar 2007 in herinnering gebracht, toen er grote twijfel was of er in de toekomst wel genoeg personeel zou zijn om de vacatures in de zorg te vervullen. Men verwachtte toen op termijn een tekort van minstens 140.000 zorgmedewerkers.

 

Voor het volledige artikel: http://www.klik.org/nieuws/ontslaggolf-in-de-zorg-funest-voor-economie.html

De maatschappij

" Sommigen kennen mijn gezicht, maar niet mijn naam. De meesten van jullie hebben me al vaak gezien en sommigen hebben mij ontmoet, maar meestal niet in de beste omstandigheden.

Sommigen van jullie hebben me gesproken aan de telefoon toe...n ik aan het werk was. De meesten van jullie hebben een mening over hoe ik mijn werk zou moeten doen, maar zouden mijn werk nooit willen overnemen...al was het de laatste baan op aarde.

En sommigen van jullie, die mij niet eens kennen, haten mij om wat voor werk ik doe. Maar als ik naar mijn werk ga, ga ik om te proberen een verschil te maken en andermans angsten te bevechten. Als de meesten van jullie wegrennen voor gevaar, verwacht mijn werk van mij dat ik er juist naartoe ren. Ik doe dat in de hoop het verschil te kunnen maken, voor iemand die ik niet ken.

Er zijn mensen die zeggen dat ik teveel verdien, omdat mijn salaris in de krant genoemd wordt. Maar je hoort ze niet over een topsporter die een 20 miljoen dollar contract tekent om een spel te spelen voor een half jaar. Omdat mijn werk juist niet de best betaalde baan is moet ik extra diensten werken om mijn rekeningen te kunnen betalen. Maar dan nog zeggen sommigen dat ik hebberig ben. Realiseer je je niet dat ik ook belasting moet betalen, een hypotheek heb, m'n auto het ook wel eens begeeft en de kinderen ook naar school moeten?

1622739 10203260603183764 526864628 n

Op mijn werk draag ik een pistool bij me om jou te beschermen, maar als ik hem gebruikt heb, vertelt de media dat ik iemand heb neergeschoten of dat ik iemand doodgeschoten heb. Er staat nooit dat ik mijzelf of een ander heb moeten beschermen.

Als ik aan het werk ga moet ik een veiligheidsvest dragen om mijzelf veilig mijn dienst door te helpen. Ik draag dit vest om te zorgen dat ik heelhuids mijn dienst doorkom en ongeschonden naar huis kan gaan. Als ik naar mijn werk ga zie ik meer pijn, verdriet, dood en verderf in een maand, dan de meesten van jullie in een heel leven. En voor degenen die mij niet kennen, sommigen van jullie zullen mij ontmoeten op een slecht moment in je leven, anderen juist als de nood het hoogst is. Je zult me bellen als je een probleem hebt en dan zal ik je helpen.

Maar als je een echt groot probleem hebt, kun je een speciaal 3 cijferig nummer bellen en ik en mijn collega's zullen met spoed naar je huis racen om je te helpen, zonder eerst vragen te stellen. Je hoeft alleen maar te bellen en ik zal er voor je zijn. Het maakt niet uit of het dag, nacht, vakantie is, regent, onweert of sneeuwt. Soms moet ik in mijn werk mensen toespreken, baby's geboren laten worden en slecht nieuws brengen. Ik ben degene die midden in de nacht aan je deur staat, een keer slikt en je vervolgens vertelt dat je geliefde die nacht niet meer thuis zal komen. De rest van mijn dienst vraag ik me dan af waarom ik dit beroep gekozen heb. Mijn collega's en ik moeten spieren van staal hebben, humor hebben en de moed om voor het gevaar te gaan staan. Dat alles in 1 dag.

We moeten reageren binnen een seconde en beslissingen nemen in een oogwenk en dan de rest van ons leven hopen dat we de goede beslissing hebben genomen in die ene seconde. Zo niet, kunnen we worden gearresteerd voor het overtreden van de wet, aangeklaagd worden omdat we iemand's rechten hebben geschonden of erger. Mijn werk vereist dat ik een eed afleg, dat ik mijn leven riskeer om dat van een ander te redden.

Wat ik doe? Ik ben politieagent. Ik vraag weinig terug omdat het mijn werk is. Ik doe dit werk omdat ik van mensen hou en ik nog steeds de hoop heb dat ik degene ben die een beetje verschil kan maken..... " - Een diender